Työpaikat kiven alla: totta vai tarua?

Monesti kuulee ihmisten taivastelevan joko sitä, miten työnhaku itsessään on jo täyspäiväistä työtä tai vaihtoehtoisesti miten helppoa se on. Väittelyn kumpikaan osapuoli ei kuitenkaan kiistä sitä tosiasiaa, että työnhaku on muuttunut monella tavalla.

Nykyajan työelämästä puhuttaessa nostetaan esille myös kohdanto-ongelma, eli se, miten nykyajan työntekijät ja työnantajat eivät löydä toisiaan. Tätä pidetään joidenkin mielestä suurimpana syynä työttömyyteen. Tässä artikkelissa käymme hieman läpi tätä muutosta ja pohdimme, ovatko nykyajan työpaikat oikeasti kiven alla.

Nykyaikana on niin helppoa

Ennen vanhaan ei juurikaan vaihtoehtoja ollut: työtä haettiin joko soittamalla, mikäli työnantajalla, tai hakijalla itsellään oli puhelin, tai sitten käymällä fyysisesti paikan päällä. Tätä on pidetty ongelmallisena, sillä yhden työpaikan hakemiseen kului melko lailla aikaa.

Nykyään työnhaku Internetistä on paljon suositumpaa ja suurin osa yrityksistä jopa kannustaa siihen. Hakija voi samalla istumalla täyttää useamman hakemuksen ja CV:n liittäminenkin onnistuu vain parilla klikkauksella. Internet on myös hyvin usein ilmainen mainospaikka ja näppärä tapa saada työpaikkojen hakuilmoituksille mahdollisimman laaja yleisö verrattain vähällä vaivalla.

Työnhaku käy työstä

Internettiä on myös kritisoitu – tai lähinnä sen laajaa tarjontaa. Useilla työtä välittävillä sivuilla on päällekkäisyyksiä, niihin jokaiseen pitäisi luoda profiili ja vanhemmalla väestöllä on jo muutenkin vaikeuksia tietotekniikan kanssa. Oikeiden hakutermien valintaankin kuuluu jokunen tovi.

Lisäksi moni katsoo, että työtä saa edelleen nimenomaan henkilökohtaisilla suhteilla, johon internet ei ole ratkaisu.

Työnantaja ei myöskään saa kunnollista kuvaa henkilön hakemuksen perusteella, vaan kasvotusten tapaaminen on tärkeää henkilökemioita ajatellen. Joidenkin mielestä tämä tulee liian myöhään haastatteluvaiheessa.

Kokoavasti

Ei sinänsä voi sanoa, että työpaikat ovat kiven alla: ne ovat useiden kivien alla. Työnhaku, ja sen metodit, ovat siis vain monipuolistuneet. On edelleenkin työnantajia, jotka haluavat hakijoiden soittavan, tai tulevan paikan päälle jo ennen haastattelua. Internet on kuitenkin mahdollistanut useamman hakijan vertailun, ja toisaalta myös useamman työpaikan hakemisen.

Hakija pystyy edelleen antamaan itsestään yksilöllisen kuvan käyttämällä hieman luovuuttaan. Persoonallinen CV jää taatusti mieleen, ja jopa hakijan firmalle lähettämä kortti on auttanut rekrytoijaa saamaan paremman kuvan hakijasta.