Internet kaikkien saatavilla ja ilmaisena?

Voisiko internet olla kaikkien saatavillla ympäri maailman ja vielä ilmaisena? Tämä tukisi monen ihmisen oloja. Nykyään internet edistää työnsaantia ja opiskelumahdollisuuksia suuresti, ja se on tullut tutuksi lähes kaikkien kodeissa ja tämä näkyy niin hyvässä kuin pahassakin. Tiedon ja mahdollisuuksien levitessä ympäri maailman, myös erilaisten huijausten tiedetään leviävän internetin välityksellä pitkin maailmaa. Internetissä on jo monenlaista toimintaa ja on monenlaisia ihmisiä, jotka käyttävät verkkoa omiin tarkoituksiinsa.

Ilmainen internet tukisi monen lapsen koulussa käyntiä ja miksei myös aikuisten työpaikan saantimahdollisuuksia. Ainakin erilaisista mahdollisuuksista tiedettäisiin vieläkin laajemmin. Samaan aikaaan oikeanlainen tieto internetissä leviäisi vieläkin laajemmalle. Internetin merkityksen kasvaessa on paha asia, jos jää tämän kehityksen ulkopuolelle.

Suuret yliopistot maailmalla tarjoavat verkon välityksellä koulutustaan lahjakkaille opieskelijoille, joilla on näihin opintoihin varaa, mutta tarjolla on myös ilmaisia kursseja. Näin yhä useampi on saavuttanut koulutuksen tason, jolla kilpailla alalla kuin alalla työpaikoista. Myös työnhaussa internetilllä on suuri merkitys. Helsingin sanomien verkkosivuilla, www.hs.fi, kerrotaan internetin vaikutuksesta työnhakuun. Artikkelissa kehotetaan työtä hakevaa henkilöä muunmuassa seuraamaan työpaikkana kiinnostavaa yritystä erilaisissa sosiaalisen median kanavissa. Myös LinkedIn mainitaan avuksi työpaikan löytämiseksi. Tällä palvelulla kun voi verkostoitua ja selvittää, onko työnhakijalla jo yhteyksiä mahdolliseen työpaikkansa.

Tämä kertoo siitä, että internetissä olevia tietoja ja uutisia on seurattava tarkoin. Myös omien tietojen on oltava ajan tasalla, ainakin työhön ja työpaikan hakuun liittyen. Internetin pitäisi siis olla jo yleisen tasa- arvon nimissä kaikkien saatavilla. Verkossa on myös tuhansia, jollei miljoonia, uusia työpaikkailmoituksia päivittäin. Näitä työpaikkailmoituksia seuratenkin saa hyvän käsityksen oman alan työpaikkojen kasvusta ja siitä, mitä työntekijältä omalla alalla nykyään odotetaan.

Myös itseään muuten kiinnostavia asioita voi seurata internetin välityksellä. Vaikkapa musiikin alaa seuratessa, internetistä on suuri hyöty. Verkon välityksellä voi myös harrastaa, ainakin taiteita. Internetissä on nykyään jopa ilmaista koulutusta ja tarjontaa sillä alalla on paljon. Jos aikaa asialle on, verkon välityksellä voi tehdä opintoja, vaikka piirustuksen perusteista.

Uutisia verkossa on paljon. Jo yhden verkkosivuston seuraaminen kertoo ainakin suurimmat uutiset ja päivän sään. Myös erilaisten verkkopalveluiden kautta voi olla muiden ihmisten tavoitettavissa, jopa lähes jatkuvasti. Enää pelkkä sähköposti ei riitä viestimiseen, joten ihmisten on myös helppo vaihtaa kuulumisia verkon välityksellä. Jollei tähän sähköiseen kuulumisten vaihtamiseen pääse osallistumaan, voi tuntua siltä, että jää jostain auttamatta paitsi.

Moni haluaa myös julkisuutta internetin välityksellä. Tietynlaisen elämän tavan ihailu leviää verkossa näin. Rikas elämä houkuttaa monia ja siihen myös pyritään. Onhan internet toisaalta mahdollistanut tietynlaiset tietotekniset keksinnöt, jolla on päästy myös tietynlaiseen kuuluisuuteen ja rikkauteen.

Moni myös käyttää internettiä huijaamistarkoituksiin. Jos käyttää rahaa verkossa, pitää omata kyky myös välttää näitä huijauksia. Myös huijatuksi tuleminen verkossa opettaa varmasti paljon asiasta.

Pitäisikö internetissä olla vieläkin enemmän erilaisia mahdollisuuksia? Tämä varmasti saavuttettaisiin sillä, että internet olisi maksutta kaikkien saatavilla. Tarkoittaisiko tämä myös sitä, että sillä saavutettaisiin talouden kasvua ihan noin globaalissa mittasuhteesssa? Ainakin internet antaisi mahdollisuuden, jossa käydä keskustelua töistä ja kaikille tiedon omien töiden arvottamisesta noin maailmanlaajuisessa mittakaavassa.

Minä luulen niin, että samalla moderni markkinatalous pääsisi leviämään vieläkin pidemmälle maailmassa ja vaikkapa oma yrittäminen palkittaisiin, kun oma idea tai tuote myisi internetissä läpi. Tämä toisaalta tarkoittaisi kilpailun kovenemista alalla kuin alalla, mutta se taas tekisi kaiketi taloudelle itselleen hyvää reilun kaupan muodossa. Vain kaikkein lahjakkaimmat pärjäisivät.

Jos internet olisi kaikkien saatavilla, toivoisin ainakin itse, että siitä eivät hyötyisi pelkästään suuret yritykset, vaan myös ihan tavalliset ihmiset omine ideoineen ja unelmineen. Samalla internet toisi lisää kaikenlaisia asioita ihmisten tietoisuuteen, ja tämän toivoisin kasvattavan vain ymmärrystä maailmaa ja toista ihmistä kohtaan kaikkialla maailmassa.